+6096684214

LAWATAN AUDITOR (MQA) BAGI PENILAIAN AKREDITASI PENUH PROGRAM SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (MBA)

Lawatan Auditor (MQA) Bagi Penilaian Akreditasi Penuh Program Sarjana Pentadbiran Perniaagaan (MBA) UMT

21- 22 April 2015

Bilik Mesyuarat Ismail Ali, PPPPM

 

* Proses penilaian tersebut akan memerlukan panel menjalankan tugas-tugas seperti berikut:

i.  Menyemak dan menilai dokumen asal,

ii. Melawat premis, makmal, bilik kuliah, peralatan dan sumber pendidikan berkaitan dengan program yang dinilai,

iii. Mengadakan temu bual dengan pihak pengurusan, staf akademik dan pelajar,

iv. Memerhatikan proses pengajaran dan pembelajaran ilmu.

 

 

COPPA PENTD PERNIAGAAN email

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.

Shares
Share This