+6096684214

BENGKEL PENAWARAN PROGRAM BAHARU

BENGKEL PENAWARAN PROGRAM BAHARU

Bilik Mesyuarat Pusat Komunikasi Strategik UMT,

Putrajaya,

8 April 2015 (Rabu)

Penceramah Jemputan:

YBhg. Prof. Madya Dr. Jaafar bin Jantan

Pengarah, Bahagian Pengurusan Pembangunan Akademik

Jabatan Pengajian Tinggi,

Putrajaya

 

Intipati Bengkel:

Objektif bengkel adalah seperti berikut:

i.        Memberi pendedahan awal dalam merancang penawaran program baharu di UMT .

ii.        Memastikan penulisan Dokumen Penawaran Program Baharu adalah bertepatan dengan garis panduan terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT).

 

Cadangan pengisian dalam bengkel

i.            Dasar, garis panduan, prosedur yang mesti diberi perhatian dalam penyediaan dokumen penawaran program akademik baharu

ii.            Isu dan permasalahan yang perlu diberi perhatian dalam penawaran sesuatu program akademik baharu

–      Penawaran program baharu yang selari dengan bidang tujahan IPTA

–      Program sedia ada yang tidak releven dan tidak berdaya maju perlu dijumudkan

–      Keperluan memantau peratusan Graduate Employability (GE)

–      Program baharu yang dicadangkan perlu ada libatsama dengan pihak industri (laporan daripada pihak industri)

–      Pelaksanaan program baharu perlu mengambil kira implikasi kewangan, perjawatan dan fizikal secara terperinci. (Return of InvestmentROI diperincikan)

iii.            Hal-hal lain – isu berkaitan semakan kurikulum (melebihi 30%-definisi di peringkat JPT)

bengkel penawaran program baharu UMT email

 

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.

Shares
Share This