BENGKEL PERATURAN-PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

BENGKEL PERATURAN-PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 21 hingga 22 Januari 2015 (Rabu-Khamis) Holiday Villa Resort, Cherating, Pahang Tujuan Bengkel: 1. Menggubal dan mengemaskini peraturan-peraturan akademik yang sedia ada selaras dengan transformasi akademik yang telah berlaku di peringkat pusat pengajian. 2. Memperkukuhkan lagi perkara yang berkaitan dasar dan garis panduan sedia …

Continue reading